IPPC giriş

2008/1/AB Direktifi ( 96/61/AB “IPPC Direktifi’nin güncellenmiş hali) yüksek kirletici potansiyeline sahip sanayi ve tarım faaliyetlerinin tüm çeresel etkilerini içine alacak şekilde tek bir çevresel izin almalarını sağlamayı hedeflemektedir. Ancak bahse konu izin belgesi sadece belirli çevresek koşulların yerine getirilmesi halinde düzenlenebilir; böylece şirketlerin sebep olabilecekleri herhangi kirliliği önleme ve azaltma hususlarında kendi sorumlulukları olacak.


Entegre kirlilik önleme ve kontrol, Direktifin ek I’inde de belirtildiği üzere yüksek kirletici potansiyeline sahip yeni veya mevcut endüstriyel veya tarımsal faaliyetleri kapsamaktadır (enerji sanayi, metallerin üretimi ve işlenmesi, madencilik sektörü, kimya sanayii, atık yönetimi, canlı hayvan yetiştiriciliği, v.b.).


96/61/AB IPPC Direktifinin orijinalinin türkçe versiyonunu burada bulabilirsiniz.


Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile ikame edilmesi (EED)


2008/1/AB Direktifi, 2010/75/AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifi ile ikame edilmiştir (EED). Bu konuda daha fazla bilgi için “EED nedir?” başlıklı bölüme bakınız.