Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
MET ve BEP (En İyi Çevre Uygulamaları) Uygulaması: MedClean

CP RAC (temiz üretim için bölgesel aktivite merkezi) Akdeniz ülkelerinde MET uygulamaları ile en iyi çevre uygulamalarına ilişkin örnekler vermek üzere bir veri tabanı hazırlamıştır. Bu doküman içerisinde vakaların kaç tanesinde firmaların hem giderlerini azaltmak hem de çevresel etkilerini en aza indirmek konusunda başarılı olduklarını gösteren örnekler yer almaktadır.

Listenin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu örneklerden bazıları Türkçe'ye çevrilmiştir:

Bazı tekstil sanayi ile ilgili olanlar
Bazı demir ve çelik ve demir içeren metallerin işlenmesi ile ilgili olanlar
Buhar kondenserinden üretilen enerjinin tekrar kullanımı
Elektrik enerjisi yerine rüzgar enerjisi kullanımı. Bir rüzgar santralinin kurulumu
İade edilebilir ambalajlama sistemi
Alternatif yakıtlar ve ham maddeler
Çimento endüstrisinde enerji verimliliğinin iyileştirilmesi
Çimento üretiminde yakıtta çeşitlilik
Kanalizasyon Çamur Atığının Kurutulması için Fırın Gazı Artık Isısının Kullanımı
Kanalizasyon Çamur Atığının Klinker Üretimi için Alternatif Yakıt Olarak Kullanımı

En iyi uygulama örneklerinin kategoriler halinde araştırılabildiği ve indirilebildiği CP RAC veri tabanına (İngilizce) şu adresten ulaşabilirsiniz: http://www.cprac.org/en/media/medclean