Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Aktiviteleri

Sayılarla DIES

 • Kimya ve mineral sanayilerinin altında çalışılacak 100’den fazla alt sektör ve proses
 • 45’ten fazla MET-Ref dokümanı ve MET Sonuç belgesinin çevirisi ve revizyonu
 • En az 220 firmaya saha ziyareti
 • 4 eğitim programı
 • 30’dan fazla etkinlik (çalıştay, seminer, staj, sempozyum, eğitim kampları)
 • 3 EKÖK tanıtım filmi

Projenin Ana Aktiviteleri

SONUÇ 1: EKÖK yaklaşımının uygulanması için teknik kapasite ve altyapının geliştirilmesi

Faaliyet Seti 1.1: EED kurulumlarının envanterinin revizyonu ve maliyet analizi

 • Faaliyet 1.1.1: EED envanterinin revizyonu için veri toplama
 • Faaliyet 1.1.2: Envanter için çalıştay programları
 • Faaliyet 1.1.3: Maliyet analizi

Etkinlik Seti 1.2: Sektörel analiz

 • Faaliyet 1.2.1: Metodoloji raporunun hazırlanması
 • Faaliyet 1.2.2: Sektörel analiz için veri toplama
 • Faaliyet 1.2.3: Her bir alt sektör için uyumluluk raporlarının hazırlanması

Faaliyet Seti 1.3: EKÖK yaklaşımı tanımlı EED'nin uygulanması için Ulusal Eylem Planının (UEP) geliştirilmesi

 • Faaliyet 1.3.1: UEP için veri toplama
 • Faaliyet 1.3.2: “Özel olarak araştırılmamış sektörler” için metodoloji raporu hazırlanması
 • Faaliyet 1.3.3: UEP'nin Hazırlanması

Faaliyet 1.4: EED tarafından tanımlanan EKÖK yaklaşımının tam olarak uygulanması için teknik belgelerin geliştirilmesi

Faaliyet 1.5: Yazılım hazırlanması

Faaliyet 1.6: Web sitesinin revizyonu

SONUÇ 2: Kurumsal kapasitesnin geliştirilmesi ve farkındalığın artırılması

Faaliyet Seti 2.1: Kapasite geliştirme

 • Faaliyet 2.1.1: Eğitim programları
 • Faaliyet 2.1.2: Tanıtım çalıştayları
 • Faaliyet 2.1.3: Çalışma ziyaretleri
 • Faaliyet 2.1.4: Farkındalık seminerleri
 • Faaliyet 2.1.5: Staj programı