Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Bilgileri

Proje Adı: Entegre Çevre İznine (EÇİ) Tabi Otomotiv Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi

Süre: 14 ay

Başlangıç Tarihi: 12 Ekim 2015

Proje Ekibi:

ÇŞB ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi arasındaki anlaşma ile gerçekleştirilmiştir.