Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
AB Üye Ülkelerinin Raporlama Yükümlülükleri

AB üyesi ülkelerin ulusal yetkili otoriteleri tarafından tamamlanması gereken anket formlarının içeriği Avrupa Komisyonu tarafından Komisyon Kararı ile hazırlanmıştır. Bunlardan ilki (1999) ve 2010 tarihli olanına şu linklerden ulaşabilirsiniz:

1999/391/EC sayılı Komisyon Kararı
2010/728/EC sayılı Komisyon Kararı