Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Bilgileri

Başlık: “EKÖK-Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol”, Twinning Numarası TR 08 IB EN 03

Bütçe: 1.424.909,69 Euro

Süre: 30 ay

Kontrat Onay Bildirimi: 21 Aralık 2010

Açılış Toplantısı: 1 Mart 2011

Faydalanıcı Kurum: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Eşleşen Kurumlar:

  • İspanya adına Tarım, Gıda ve Çevre Bakalığı,
  • Polonya adına Çevre Koruma Baş Denetçiliği ve
  • Türkiye adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Eşleştirme Projesinin Amaçları:

  1. Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED) ile uyumlu, entegre izin ve izleme prosedürünün etkin bir şekilde uygulanabilmesi için en etkili, kurumsal bir çerçevenin belirlenmesi
  2. Bu alanda geliştirilmiş ve uyumlu bir ulusal mevzuatının hazırlanması
  3. Yetkili otoritelerin yeni mevzuatı uygulamak için ihtiyaç duydukları teknik, kurumsal ve finansal kapasitesilerin belirlenmesi
  4. Destek materyallerin hazırlanması ve bir eğitim programının temin edilmesi ile tüm paydaşların kurumsal ve teknik kapasitelerinin artırılması