Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
EKÖK Yaklaşımının AB’de Uygulanışı

EKÖK uygulamasına yönelik bazı AB üye ülkelerinden örnek belgeler aşağıdaki linklerden indirilebilir.

İspanya & Polonya

  • İspanya ve Polonya’daki EKÖK izin sistemleri hakkında bilgi

Aşağıdaki sıkıştırılmış dosyalarda EKÖK Direktifi'nin İspanya ve Polonya’da merkezi ve bölgesel düzeyde uygulanışı hakkında bazı sunumları bulabilirsiniz:

İspanya’da EKÖK Direktifi'nin uygulanışı

Polonya’da EKÖK Direktifi'nin uygulanışı

  • Sanayiciler ve Yetkili Mercii arasında yapılan gönüllü anlaşma örnekleri

Bazı endüstriyel sektörlerin veya özel bazı tesislerin EKÖK Direktifi ile ilgili yeni şartlara uyum sağlamalarını yumuşatmak için yararlı bir araç da Endüstri ile Yetkili Mercii arasında yapılan gönüllü anlaşmalardır. Bunlar, sanayici için çevresel hedeflere yönelik takvim içerdiği gibi ortak prosedürlerde sanayicileri destekler nitelikte Yetkili Mercii’nin uzlaşma prensiplerini de içerir. Aşağıdaki linklerden belirtilen örnekleri indirebilirsiniz:

- İspanya Çevre Bakanlığı ile Çimento Endüstrisi arasındaki anlaşma

- İspanya Çevre Bakanlığı ile kağıt hamuru, kağıt ve karton üreticileri ulusal birliği arasında, bu sanayinin atık su deşarjlarını düzenlemek amacıyla yapılan anlaşma

- İspanya’nın Valensiya Bölgesi’nin Yetkili Mercii ile ulusal seramik endüstrisi birliği arasında yapılan anlaşma

- İspanya’nın Endülüs Bölgesi'nin Yetkili Mercii ile ENCE kağıt ve kağıt hamuru tesisi arasında yapılan anlaşma (dosyanın 7. ve 8. slaytları)

  • Bir EKÖK izni almak için sanayi tarafından yapılması gereken uyarlamalar

Aşağıdaki linklerde EKÖK Direktifi'nin şartlarını sağlayacak şekilde entegre çevre iznini almak için İspanya ve Polonya’da bazı firmaların ne tür yatırımlar ve uyarlamalar yaptıkları hakkında bilgiler bulabilirsiniz:

Demir çelik tesisi
Tekstil tesisi
Çimento fabrikaları
Bakır üretim tesisleri
İlaç üretim tesisleri (İngilizce)
Kömürlü büyük yakma tesisleri (Ingilizce)
Kağıt ve kağıt hamuru tesisleri
Petrol rafineri ve petrokimyasallar tesisleri
Plastik kaplama tesisleri
Atık yönetimi tesisleri
Atık su arıtma tesisleri

Diğer AB Ülkeleri

EKÖK'ün AB’de uygulanması ile ilgili olarak bazı raporlar aşağıdaki linklerden ulaşılabilirler:

MED-IPPC-NET projesinin çıktıları; bu proje kapsamında İspanya, İtalya, Slovenya ve Yunanistan’ın bazı bölgelerinden birkaç örnek için IPPC ile ilgili birbirinden farklı tüm bakış açıları ele alınmıştır.
EKÖK’ün AB’de uygulanması ile ilgili Avrupa Komisyonu için ENTEC raporu (2010, İngilizce)
2006 – 2008 arasında AB üyesi ülkelerde EKÖK’ün uygulanması konusunda analiz raporu
2008/1/EC IPPC Direktifi ve 1999/31/EC VOC Direktifi’nin uygulanması konusunda Komisyon raporu (2010)
Rapor: Birleşik krallıkta IPPC Direktifinin uygulanmasına ilişkin orta vadeli maliyet-fayda analizi (İngilizce)