Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Endüstriyel Emisyonlar Direktifi

24 Kasım 2010 tarihli Endüstriyel Emisyon Direktifi (EED), EKÖK Direktifinin bir incelemesine dayalı olarak endüstriyel emisyonlarla ilgili daha önce var olan 7 Direktifin yeniden düzenlenmesini sağlayan tek, açık ve tutarlı yasal araçtır.

EED aşağıdaki direktiflerin değişiklik yapılmış hallerini içermektedir:

  • IPPC Direktifi (2008/1/EC, 15 Ocak 2008 tarihli) entegre kirlilik önleme ve kontrol ile ilgilidir.
  • LCP Direktifi (2001/80/EC) büyük yakma tesislerinden havaya salınan belirli kirleticileri içeren emisyonların sınırlandırılması ile ilgilidir.
  • 200/76/EC Direktifi atık yakma ile ilgilidir.
  • 1999/13/EC Direktifi, belirli faaliyetlerde ve tesislerde organik solventlerin kullanılmasından kaynaklı uçucu organic bileşenlerin sınırlandırılması ile ilgilidir.
  • Titanium dioxide üretimine ilişkin üç ayrı direktif mevcuttur: (i) 78/176/EEC konsey direktifi; (ii) 82/883/EEC konsey direktifi; ve (iii) 92/112/EEC konsey direktifi.

EED, özellikle (1) entegre bir yaklaşım, (2) mevcut en iyi tekniklerin kullanımı, (3) esneklik, (4) denetimler ve (5) halkın katılımı olmak üzere birkaç konu ve uygulamaya dayanmaktadır.

2010/75/EU Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin Türkçe çevirisini bu linkten indirebilirsiniz.