Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Ulusal Mevzuat

Türkiye'de EKÖK yaklaşımının ve EED'nin uygulanması için, halihazırda taslak Türkiye EKÖK Mevzuatı ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

2018 yılında yayınlanan EKÖK Yönetmeliği Taslağına buradan  ulaşabilirsiniz.