Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Bilgileri

Proje Adı: Büyük Yakma Tesisleri Direktifi Ulusal Hukuka Aktararak Daha İyi Hava Kalitesi için Teknik Yardım Projesi

Proje Bütçesi: 998,033.00 Euro

Süre: 24 ay

Başlangıç Tarihi: 22 Temmuz 2014

Sözleşme Makamı: Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı – Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Faydalanıcı: Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Danışman: Konsorsiyum - Lider Ortak- AMEC Foster Wheeler

Amaç: Büyük Yakma Tesisleri Direktifinin uygulanması ve yürürlüğe girmesi ile Türkiye'de insan sağlığının ve çevrenin korunmasının iyileştirilmesi