Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Çıktıları

- Proje Broşürü

- Proje Tanıtım Videosu

- Açılış Toplantısı Sunumları

- Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri Gündemi

- Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri Gündemi - İngilizce (Green Transition in Industry Seminar Agenda)

- Çalıştay Sunumları

- 1. Farkındalık Semineri Sunumları (24-25 Kasım 2021)

- Sanayide Yeşil Dönüşüm Semineri Sunumları (6-7 Aralık 2022)

- Sektörel MET Kontrol Listeleri