Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Bilgileri

Proje Adı: “EKÖK-Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol”, Teknik Yardım Projesi TR0802.04-02/001

Bütçe: 950.000,00 Euro

Süre: 25 ay

Başlangıç Tarihi: 7 Mayıs 2012

Sözleşme Makamı: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı – Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

Faydalanıcı: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Yüklenici Kurum: NIRAS IC Sp z.o.o.

Ekip Lideri: Iain Maclean

Amaç: EED anlayışına Türkiye’yi uyumlu hale getirmek ve uygulanması için bir yol haritası belirlemek