Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Çıktıları

Proje Broşürü

Temel Belgeler:

Eğitim Materyalleri: 

4 sanayi sektörü için eğitim programı hazırlanıp gerçekleştirimiştir. Seçilmiş olan bu 4 sektör aynı zamanda kendileri için ulusal MET kılavuzları hazırlanan sektörlerdir:

  • Kömür ve Linyit yakan Büyük Yakma Tesisleri
  • Tekstil Tesisleri
  • Elektrikli ark ocaklı Demir & Çelik Tesisleri
  • Petrol Rwafinerileri

Her sektör için eğitimin amaçları şunlardır: (i)entegre çevre izni başvurusunun kalitesini iyileştirmek amacıyla materyal ve bilgi temin edilmesi, (ii) entegre çevre izinlerinin kalitesini iyileştirmek amacıyla materyal ve bilgi temin edilmesi, (iii) katılımcıların ilgi alanı olan sektör özelinde bazı hususların açıklığa kavuşturulması.

Eğitimler esnasında herbir sektör eğitimine bir pilot tesis katılım sağlamıştır. Eğitimler esnasında üzerinde çalışılan örnek tesisler, pilot tesislere benzer özellikler taşıyan hayali tesislerdir.

Herbir sektöre yönelik 3 eğitim misyonu gerçekleştirildi, önemli 2 yazılı dokümandan biri izin başvuru formu diğeri de söz konusu sektöre ait olan ve AB’de bulunan bir tesise düzenlenmiş EKÖK izni örneğidir. Bu dokümanlar proje başlığı altındaki “Arşiv” bölümünde bulunabilirler.

Bunların yanısıra çok sayıda material (sunumlar, açıklamalar içeren dokümanlar) hazırlanıp üzerinde tartışılmıştır. Bu kılavuzların Türkçe versiyonlarını aşağıda verilen linklerden indirebilirsiniz (İngilizce versiyonlarına ulaşmak isterseniz ise bu web sayfasının ingilizce versiyonundan indirebilirsiniz.):

Kömür ve Linyit Yakan Büyük Yakma Tesisleri:

Tekstil Tesisleri:

Elektrik Ark Ocaklı Demir & Çelik Tesisleri:

Petrol Rafinerileri:

Entegre Çevre İzinleri Prosedürü: İşletmeci ve Yetkili Otorite için Kılavuzlar:

Hem entegre çevre iznine başvurması gereken faaliyetlerin işletmecilerine hem de izin başvurularını  değerlendirip izin belgesini düzenlemekle sorumlu yetkili mercii’ye destek olmak amacıyla 2 kılavuz hazırlanmıştır. 

Bu kılavuzların Türkçe versiyonları aşağıdaki linklerden indirilebilir (İngilizce versiyonlarını da bu web sayfasının İngilizce versiyonundan indirebilirsiniz):

Ulusal MET Sektör Kılavuzları:

Bazı AB MET-Ref dokümanlarının Türkçe versiyonları konuyla ilgili sektörün gerçek durumuna göre adapte edilmiştir. Bunun sonucunda, aynı zamanda izleme şartları ile teknik açıdan faydalı olabilecek ekler de içeren 4 ulusal MET sektör kılavuzu hazırlanmıştır. Seçilen 4 sektör şunlardır:

  • Kömür ve Linyit Yakan Büyük Yakma Tesisleri
  • Tekstil Tesisleri
  • Elektrikli Ark Ocaklı Demir & Çelik Tesisleri
  • Petrol Rafinerileri

Kılavuzların Türkçe versiyonlarını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz (Bu kılavuzların İngilizce versiyonlarını da web sayfasının İngilizce versiyonundan indirebilirsiniz.):