Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Hakkında

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) yaklaşımının temel amacı, çevreyi bir bütün olarak korumak için en iyi mevcut tekniklere ve referans belgelerine dayalı olarak yüksek kirlilik potansiyeline sahip endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan hava, su ve toprak emisyonlarını önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmaktır. EKÖK yaklaşımı şunları içermektedir:

  • Entegre yaklaşım
  • Kaynakta atık önleme/azaltım
  • Mevcut en iyi tekniklerin (MET) uygulanması
  • Çevresel kalite standartlarına göre değerlendirme
  • Enerji ve kaynak verimliliği

EKÖK yaklaşımının Türkiye’de benimsenmesi için Bakanlığımız tarafından EKÖK uyumlaştırma ve sektörel projeleri yürütülmektedir.

EKÖK, EED ve Bakanlığımız tarafından yürütülen projeler ile ilgili detaylı bilgi ve önemli belgeler bu internet sitesinde bulunabilir.