Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Bilgileri

Proje Adı: Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi Projesi (DIES) EuropeAid/139596/IHSER/TR

Bütçe: 3.758.160 Euro

Proje Süresi: 36 ay

Başlangıç Tarihi: 03.07.2020

Açılış Toplantısı: 27.07.2020

Faydalanıcı Kurum: Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (ÇŞİDB) – Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü- Hava Yönetimi Dairesi

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Sıfır Kirlilik Şube Müdürlüğü
İrde Çetintürk Gürtepe

Daire Başkanı

Önder Gürpınar

Şube Müdürü V.

Şeyma Uçar Seçgel

Uzman

Elifcan Kanatlı Apaydın

Uzman

Eylem Özlem Nalbantoğlu

Uzman

Arzu Erdoğan

Uzman

Hedef Kitle: ÇŞİDB ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED)’ye tabi tesisler

Konsorsiyum Ortakları:

 • Lider – DAI Global Austria GmbH & Co KG
 • Ekodenge Mühendislik Mimarlık Danışmanlık Ticaret A.Ş. (EKODENGE)
 • Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
 • Insitut National de l’Environnement Industrial et des Risques (INERIS)
 • Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. (ÇINAR)

Proje Ekibi:

İsim Unvan
Dr. Rade Glomazic Proje Direktörü
Dubravka Pajkin Tuckar Proje Ekip Lideri – Kilit Uzman 1
Prof. Dr. Ülkü Yetiş Kilit Uzman 2 (Kimya Sektörü)
Dr. Bianca Maria Scalet Kilit Uzman 3 (Mineral Sektörü)
Dr. Zeynep Yöntem Ekodenge - Kıdemli Teknik Uzman
Dr. Tülay Çağlayan Özlü Ekodenge - Kıdemli Teknik Uzman
Dr. Elif Küçük Ekodenge - Kıdemli Teknik Uzman
Özge Yücel Bilen Ekodenge - Kıdemli Teknik Uzman
İrem İnce Ekodenge - Teknik Uzman
Sevde Karayılan Ekodenge - Teknik Uzman
Ece Bozkır Ekodenge - Teknik Uzman
Emre Yöntem Ekodenge - Kıdemli BT Uzmanı
Sabri Can Ölçek Ekodenge - Kıdemli BT Uzmanı
Ana Spasic DAI HD - Teknik Uzman
Zeynep Tonga DAI HD - Proje Koordinatörü
Slobodan Spasic DAI HD - Kalite Güvence Uzmanı
Sander Vander Aa VITO - Kıdemli Teknik Uzman
Benjamin Horemans VITO - Kıdemli Teknik Uzman
Benoit Schnuriger INERIS - Kıdemli Teknik Uzman
Ecem Bulucu Proje Asistanı
Merve Nephanoğlu Proje Asistanı
İlhan Temizel Ofis Yöneticisi
Yekta Seferoğlu Etkinlik Koordinatörü
Teksin Öztekin Tercüman

Amaç: EKÖK yaklaşımının, Avrupa Birliği EED ile uyumlu olarak  Türkiye’de etkili bir şekilde uygulanması için yetkili makamların teknik ve kurumsal kapasitesinin artırılması

Projenin Kilit Mesajları:

Kamu kurumları için;

 • Çevre kalitesinin iyileştirilmesinde entegre kirlilik önleme ve kontrol ile temiz üretim yaklaşımı konusunda farkındalık oluşturulması
 • EKÖK yaklaşımının Türkiye’de uygulanması için yol gösterici bir Ulusal Eylem Planı Hazırlanması
 • Endüstriyel faaliyetler için entegre kirlilik önleme ve kontrol yaklaşımı uyum maliyetlerinin berlirlenerek farkındalığın artırılması
 • Türkiye’de sanayi kaynaklı emisyonların azaltımına katkı sağlanması
 • EKÖK yaklaşımı içeren kolay, etkili ve uygulanabilir bir yazılım geliştirilmesi

Sanayi için;

 • Kamu ve sanayi işbirliğinin geliştirilmesi
 • EKÖK konusunda Ulusal Eylem Planı hazırlanması aşamasında aktif rol alma imkanı
 • Çevre yatırımları planlamasında mevzuat çerçevesinde doğru adımların belirlenmesi
 • Sanayide atık arıtım ve bertaraf maliyetleri ile hammadde, enerji ve su kullanımında tasarruf sağlanması
 • Daha verimli üretim proseslerine erişim imkanı
 • Gelişen ürünler, hizmetler, işçi sağlığı ve güvenliği ve şirket imajı kapsamlarında iyileştirilme
 • Sanayi ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK), proje uygulamasının ötesinde sanayicilerle teması devam edeceği için EKÖK mevzuat uygulamaları konusunda STK’ların bilgilendirilmesi
 • EKÖK yatırımları ile orta ve uzun vadede yeni ihracat pazarlarına erişim sağlanması ve ekonomik kazanç elde edilmesi