Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Çıktıları

- Proje Broşürü

- İletişim Stratejisi

- Düzenleyici Etki Analizi (DEA)

EKÖK Anketi

- EKÖK Envanter

- Eğitim İhtiyaçları ve Eğitim Değerlerdirme

  • Düzenleyici Etki Analizi Eğitimi ve EKÖK Eğiticilerin Eğitimi için yapılan anket sonucunda bir araya getirilen Eğitim İhtiyaçları Değerlendirme Raporu aşağıdaki linkten indirilebilir.

EKÖK Eğitimcilerin Eğitimi