Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Sıfır Kirlilik Şube Müdürlüğü
Önder GÜRPINAR Şube Müdürü V. (0312) 586 31 65 onder.gurpinar@csb.gov.tr
Şeyma UÇAR SEÇGEL Çevre ve Şehircilik Uzmanı (0312) 586 31 44 seyma.ucar@csb.gov.tr
Elifcan KANATLI APAYDIN Çevre ve Şehircilik Uzmanı (0312) 586 31 43 elifcan.kanatli@csb.gov.tr
Eylem Özlem NALBANTOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı (0312) 586 31 87 eylem.nalbantoglu@csb.gov.tr
Arzu ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı (0312) 586 31 84 arzu.erdogan@csb.gov.tr

Mail: ekok@csb.gov.tr