Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
EKÖK Yaklaşımının Uygulanması için Genel Bağlayıcı Kuralların Kullanımı

Üye ülkelerin büyük bir kısmı, belirli kategorideki tesisler için tek tek izin koşullarına tabii tutmak yerine (vaka bazlı izinler) Genel Bağlayıcı Kurallar çerçevesinde belirli şartları ulusal mevzuatlarında ortaya koymuşlardır. Bu raporda EKÖK Direktifi'nin AB ülkelerinde uygulanması esnasında Genel Bağlayıcı Kuralların kullanımının bir değerlendirilmesini bulabilirsiniz.