Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
EKÖK Sözlüğü

Buradan bazı sektörlere ilişkin entegre çevre izinleri ve BREF dokümanları ile ilgili İngilizce ve Türkçe terimler arasında tutarlılığı gösterir nitelikte daha küçük çaplı “sözlüklere” ulaşabilirsiniz:

Genel EKÖK sözlüğü (entegre çevre izinleri alanında sıklıkla kullanılan sözcükler)
Tekstil sektörü için MET-Ref'ler ve MET'lerle ilgili sözlük