Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Toplantılar ve Fotoğraf Galerisi

Burada eşleştirme projesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan bazı faaliyetlerden derlenmiş fotoğraflar yer almaktadır. Bu fotoğrafların iyi kalite versiyonlarına açıklamaların üzerine tıklarsanız ulaşabilirsiniz.

Açılış toplantısı (1 Mart 2011):

 
Aktivite 1.1.1, IPPC-EED Yol haritası (Mart 2011):


Aktivite 1.2.1,İspanya & Polonya’da IPPC uygulamaları (Mart – Nisan 2011):

  

Aktivite 1.2.2, İspanya’ya ilk çalışma ziyareti (Nisan 2011):

  

Aktivite 1.2.3, İspanya’ya ikinci çalışma ziyareti (Mart 2012):


Aktivite 1.2.4, Polonya’ya çalışma ziyareti (Ekim 2012):


Aktivite 1.2.5, İspanya’ya üçüncü çalışma ziyareti (Temmuz 2012):


Aktivite 2.1.4.1, kılavuzların hazırlanması ve eğitim seminerleri esnasında işbirliği yapan il müdürlükleri ve pilot tesisler ile ilk temas (Ekim 2011):

  


Aktivite 2.1.4.a,Kömür ve linyit yakan büyük yakma tesisleri için MET kılavuzunun hazırlanması (Ocak – Mayıs 2012):


Aktivite 2.1.4.b,Tekstil tesisleri için MET kılavuzunun hazırlanması (Ocak – Mayıs 2012):


Aktivite 2.1.4.c, EAO demir çelik tesisleri için MET kılavuzunun hazırlanması (Şubat – Ekim 2012):


Aktivite 2.1.4.d, Petrol rafinerileri için MET kılavuzunun hazırlanması (Mart – Kasım 2012):


Aktivite 2.2.2, Entegre çevre izin (EÇİ) yönetmeliği taslağının hazırlanması (Haziran 2011 – Mayıs 2013):


Aktivite 4.2.a, Kömür ve linyit yakan büyük yakma tesisleri için EÇİ eğitimi (Eylül 2012 – Mart 2013):


Aktivite 4.2.b, Tekstil sektörü için EÇİ eğitimi (Kasım 2012 – Mart 2013):

  
Aktivite 4.2.c, EAO demir çelik tesisleri için EÇİ Eğitimi (Kasım 2012 – Ocak 2013):

  
Aktivite 4.2.d, Petrol rafinerileri için EÇİ eğitimi (Şubat – Haziran 2013):


İlk yönlendirme komitesi toplantısı (7 Nisan 2011):


4. Yönlendirme komitesi toplantısı (18 Ocak 2012):


6. Yönlendirme komitesi toplantısı (19 Temmuz 2012):


7. Yönlendirme komitesi toplantısı / IPPC TA projesi ile ilk ortak yönlendirme komitesi toplantısı (4 Ekim 2012):


8. Yönlendirme komitesi toplantısı / IPPC TA projesi ile ikinci ortak yönlendirme komitesi toplantısı (16 Ocak 2013):

Bazı bakanlıklarla toplantı (5 Temmuz 2011):
:


Paydaşları bilgilendirme amaçlı toplantı (8 Eylül 2011):


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışanları bilgilendirme amaçlı toplantı (13 Ekim 2011):


Paydaşları bilgilendirme amaçlı toplantı (22 Kasım 2011):


TOBB’yi bilgilendirme amaçlı toplantı (8 Haziran 2012):


OYAK’ı bilgilendirme amaçlı toplantı (5 Ekim 2012):


İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası’nı bilgilendirme topantısı (20 Aralık 2012):


İstanbul maden ve metaller ihracatçılar birlikleri’ni bilgilendirme toplantısı (20 Aralık 2012):


IPPC Eşleştirme Projesi çerçevesinde yapılan çalışmalar hakkında farkındalık yaratmak için poster hazırlanması :