Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Arşiv

Sektör için Faydalı Olabilecek Dokümanlar:

IPPC eşleştirme projesi çerçevesinde sektör kılavuzları hazırlanırken tercüme edilen veya üzerinde tartışılan diğer dokümanlar şunlardır:

Diğer Dokümanlar:

Entegre Çevre İzni Örnekleri:

IPPC eşleştirme projesinin çıktılarından bir tanesi de ait olduğu sektöre ilişkin özellikler içeren tesisler hakkında izin başvuru örneği hazırlanmasıydı ki bu sektörler şunlardır:

- Kömür ve linyit yakan büyük yakma tesisleri için izin başvuru formu: eğitimlerde tartışılan son taslak ve daha çok açıklama içeren geliştirilmiş taslak
Tekstil tesisleri için izin başvurusu örneği
Elektrik ark ocaklı demir & çelik tesisleri için izin başvurusu örneği
Petrol rafinerileri için izin başvrusu örneği