Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Toplantılar ve Fotoğraf Galerisi

Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nin 1. ve 2. bölümlerinde yer alan çevresel izin koşullarının uyumlaştırılması ve uygulanması esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın (ÇŞB) bu işten sorumlu personeli ile gelecek izin sisteminden bir şekilde etkilenecek olan  diğer kamu kurumlarının ve özel sektörün temsilcileri arasında sıklıkla etkileşim olmuştur.

Bu etkileşim, bazı bilgilendirme toplantıları, yeni yönetmeliğin bazı hususlarının tartışılması ve  Ağustos 2012 tarihinde ÇŞB’nin web sayfasında yayınlanmış entegre çevre izni yönetmelik taslağına ilişkin paydaşlarca gönderilmiş olan yazılı görüşlerin değerlendirilmesi aracılığı ile gerçekleşmiştir. İlaveten yeni yönetmeliğin uygulanması ve bazı endüstriyel sektörler için MET uygulamaları hakkında bilgiler içeren kılavuzların hazırlanması esnasında EÜAŞ, EÜD, TKİ, DÇÜD, TTTD ve TÜPRAŞ ile sıkı işbirliği yapılmıştır. 

2012 Haziran itibariyle sanayiciler ile gerçekleştirilmiş toplantılar

8 Haziran

TOBB Toplantısı

28 Haziran

IPPC Teknik Asistanlık Projesi Açılış Toplantısı

3 Eylül

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Toplantısı (TOBB ve DÇÜD temsilcileri)

13 Eylül

TOBB Toprak Sanayi Ürünleri Meclisi Toplantısı

18 Eylül

TOBB Kimya Sanayi Meclisi Toplantısı

26 Eylül

TOBB Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Meclisi Toplantısı

28 Eylül

TOBB İçecek Sanayi Meclisi Toplantısı

5 Ekim

OYAK Grubu İştirakleri Toplantısı

12 Ekim

TOBB Tarım Meclisi Toplantısı

18 Ekim

TOBB Gıda Sanayi Meclisi Toplantısı

19 Ekim

Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği (AKÜDER) Toplantısı

3 Aralık

TOBB Hayvancılık Meclisi Toplantısı

11 Aralık

TOBB Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi Toplantısı

20 Aralık

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Toplantısı

20 Aralık

İstanbul Maden Ve Metaller İhracatçı Birlikleri Toplantısı

TOBB’yi bilgilendirme amaçlı toplantı (8 Haziran 2012):


OYAK’ı bilgilendirme amaçlı toplantı (5 Ekim 2012):


İstanbul Sanayi ve Ticaret Odası’nı bilgilendirme topantısı (20 Aralık 2012):


İstanbul maden ve metaller ihracatçılar birlikleri’ni bilgilendirme toplantısı (20 Aralık 2012):