Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
MET Referans Belgeleri

MET-Ref, Avrupa Komisyonu tarafından benimsenen bir MET Referans Belgesidir. MET-Ref’ler, bir dizi endüstriyel prosesin tanımlarının yanı sıra uygulanabilecek teknikler, emisyon seviyeleri ve uygulanabilir alternatif prosesleri kapsamaktadır. MET-Ref belgeleri, sanayiden uzmanlar, Üye Devlet yetkilileri, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) oluşan bir teknik grubun bilgi alışverişinin çıktılarıdır.

2006 yılında, Avrupa IPPC Bürosu 33 BREF’ten oluşan ilk BREF dizisini tamamlayarak kesinlik kazanan ilk dokümanları incelemeye sundu. Her bir BREF, 100 kadar uzmanı kapsayan iki ya da üç yıllık bir sürecin ürünü niteliğindedir. Genellikle, ilgili endüstriler, BREF’e karşılık gelen endüstri/sektör birliği aracılığıyla söz konusu süreçte katılımcı olarak yer alabilirler. Süreç hakkında detaylı bilgi için, söz konusu sürece ilişkin kuralları ortaya koyan 2012/119/EU sayılı AB Komisyonu Yürütme Kararı’nı inceleyebilirsiniz.

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ adresinde BREF listesini görebilir ve indirebilirsiniz.

Bu web sayfasının hazırlandığı sırada adı geçen websitesinden erişilebilecek MET-Ref dökümanları aşağıdakilerdir: 

 1. Seramik İmalat Sanayi
 2. Kimya Sektöründe Yaygın Atık Gaz Arıtımı
 3. Kimya Sektöründe Yaygın Atık Su ve Atık Gaz Arıtma / Yönetim Sistemleri
 4. Ekonomi ve Çapraz Medya Etkileri
 5. Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar
 6. Enerji Verimliliği
 7. Demir Metalleri İşleme Endüstrisi
 8. Yiyecek, İçecek ve Süt Endüstrisi
 9. Endüstriyel Soğutma Sistemleri
 10. Yoğun Kümes Hayvanları ve Domuz Yetiştiriciliği
 11. Demir Çelik İmalatı
 12. Büyük Yakma Tesisleri
 13. Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Amonyak, Asitler ve Gübreler
 14. Büyük Hacimli İnorganik Kimyasallar - Katılar ve Diğerleri Endüstrisi
 15. Cam İmalatı
 16. Organik İnce Kimyasalların İmalatı
 17. EED Tesislerinden Hava ve Su Emisyonlarının İzlenmesi
 18. Demir Dışı Metal Endüstrileri
 19. Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalatı
 20. Klor-alkali imalatı
 21. Büyük Hacimli Organik Kimyasalların İmalatı
 22. Polimer İmalatı
 23. Selüloz, Kağıt ve Karton İmalatı
 24. Özel İnorganik Kimyasalların İmalatı
 25. Madeni Yağ ve Gazın Rafine Edilmesi
 26. Mezbahalar ve Hayvan Yan Ürünleri Endüstrileri
 27. Demircilik ve Dökümhane Endüstrisi
 28. Metal ve Plastiklerin Yüzey İşlemleri
 29. Ahşap ve Ağaç Ürünleri Dahil Organik Solventler Kullanılarak Yüzey İşlemi Kimyasallarla Koruma
 30. Post ve Derilerin Tabaklanması
 31. Tekstil Endüstrisi
 32. Atık Yakma
 33. Atık İşleme
 34. Ahşap Esaslı Panel İmalatı

MET-Ref’ler, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (Entegre Çevre İzinleri Yönetmeliğinin Ek 1’ine karşılık gelen) kapsamına giren her bir faaliyete ilişkin olarak nelerin AB seviyesinde MET olarak kabul edildiğini tanımlamaktadır. Bu şekilde MET-Ref’ler, bir endüstrinin çevresel performansını ve dolayısıyla da çevreyi genel anlamda iyileştirmeye yönelik olarak teknik ve ekonomik açıdan yapılabileceklere ilişkin bilgi verirler. MET-Ref’ler ya belirli endüstriyel faaliyetlere indirgenebilirler (‘dikey’ MET-Ref’ler; ”Çimento, Kireç ve Magnezyum Oksit İmalat Sanayileri” ya da ”Seramik Üretim Sanayi” gibi) ya da birçok farklı endüstriyel faaliyeti etkileyen sektörler arası konularla ilgili de olabilirler (‘yatay’ MET-Ref’ler; ”Ekonomi ve Çapraz-Medya Etkiler ya da ”Depolamadan Kaynaklanan Emisyonlar” gibi).

Bir MET-Ref, kirlilik önleme ve kontrol tekniklerine ilişkin bir ders kitabı değildir çünkü bu konuda geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu nedenle de içeriği, MET’in belirlenmesine olanak sağlayacak nitelikte bilgilerle ve Endüstriyel Emisyonlar Direktifi kapsamında yaklaşan teknikler ile sınırlıdır.

MET-Ref’ler tesislerin işletmecileri (Entegre Çevre İzni başvurusuna hazırlık esnasında), Yetkili Merci (izin yazan yetkililer ve politika oluşturucular) ve genel olarak kamu tarafından kullanılmaktadır.

Bu adresten Türkçe’ye çevrilmiş olan MET-Ref’leri görebilir ve indirebilirsiniz.