Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Proje Bilgileri

Proje Adı: Entegre Çevre İznine (EÇİ) Tabi Çimento Üretim Tesislerinin Uyum Durumları ve Gerekliliklerinin Belirlenmesi Projesi

Süre: 24 ay

Başlangıç Tarihi: Ocak 2015

Proje Ekibi:

ÇŞB ve ITU arasındaki anlaşma ile gerçekleştirilmiştir.