Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

DIES Projesi kapsamında, EED Ek 1 - Diğer Aktiviteler Altındaki Sektörlere İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir.

16 Haziran 2022
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir
DIES Projesi kapsamında, Kağıt, Ahşap Paneller, Tekstil, Organik Çözücüyle Yüzey İşlemleri, Bağımsız Atıksu Arıtma Tesisleri, Deri Tabaklama, Gıda ve Hayvancılık Sektörlerine İlişkin Metodoloji Raporu Hazırlanmasına Yönelik 2 Çalıştay gerçekleştirilmiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyonlar Stratejisinin Belirlenmesi (DIES) Projesi kapsamında 7-9 Haziran ve 14-16 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara'da çalıştaylar düzenlenmiştir. Çalıştaylara, Kağıt Hamuru ve Kağıt, Ahşap Tabanlı Paneller, Ahşap Koruma, Tekstil, Organik Çözücülerle Yüzey İşleme,  Bağımsız Olarak İşletilen Atıksu Arıtma Tesisleri, Yiyecek, İçecek ve Süt Sanayi,  Nektarlar ve Meyve Suları, Mandıralar, Bira Üretimi, Hayvan Yemi, Entansif Tavuk ve Domuz Yetiştiriciliği, Hayvan Karkaslarının veya Hayvan Atıklarının Bertarafı veya Geri Dönüştürülmesi ve Deri ve Derilerin Tabaklanması sektörlerinden temsilciler, ilgili kamu kurumları ve Bakanlığımız yetkilileri katılım sağlamıştır.

Bu iki çalıştayla, sektörel analiz metodolojisi ve veri toplama süreci hakkında söz konusu faaliyetler için bilgi alışverişi sağlanmıştır. Ayrıca Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED) Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Direktifi Uyum Durumu, Maliyet Analizi ve Saha Çalışmalarının ön sonuçları, uygulanan Ulusal Eylem Planı (UEP) metodolojisi ve veri toplama sürecindeki zorluklara ilişkin ön bulgular ve örnekler verilmiştir.

Buna ek olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki EKÖK yaklaşımı uygulamaları konusunda yaşanan tecrübeler aktarılmış, EED'ye uyum örnekleri bazı AB ülkeleri üzerinden örneklendirilmiştir. Tartışılan diğer konular ise hava, su ve toprak için sıfır kirliliğe yönelik AB Yeşil Mutabakatı ve 2050 için AB nötr karbon vizyonudur.

Çalıştayda sektör ve kamu temsilcilerinin katılımıyla panel oturumları gerçekleştirilmiştir. Proje uzmanları tarafından yönetilen panelde, EED uygulamasındaki ana zorluklar, uygulanması gereken Mevcut En İyi Teknikler ve endüstrinin önündeki ana engeller hakkında konuşulmuştur. Ayrıca, EED Ek I'in Diğer faaliyetleri kapsamındaki belirli alt sektörler için Türkiye'deki toplam EED tesislerinin sayısı, EKÖK Envanteri revizyonu sürecinde toplanan verilerle karşılaştırılmak üzere tartışılmıştır. Son olarak, katılımcılar sektörleri ile ilgili EKÖK kapsamındaki çalışmalarını anlatmış ve olası yatırımlar ve tesiste yapılabilecek değişikliklere yönelik  proje uzmanlarından EKÖK uygulamalarına ilişkin yeni bilgi ve öneriler almışlardır.

Çalıştay gündemine buradan ulaşılabilmektedir. Ayrıca, söz konusu çalıştayda yapılan sunumların Türkçe versiyonları burada, İngilizce versiyonları ise burada sunulmaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır