Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2020
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.
“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin Başlangıç Toplantısı 27/07/2020 tarihinde Gerçekleştirildi.

“Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyon Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesinin açılış toplantısı 27 Temmuz 2020 tarihinde AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve Bakanlık IPA Program Otoritesi Başkanı Sayın M. Bülent ÜNCÜ, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Daire Başkanı Sayın Nazan ÖZYÜREK, AB Türkiye Sektör Başkanı Sayın Özge GÖKÇE AKTAŞ, Bakanlık yetkilileri, danışman temsilcileri ve diğer paydaşların katılımı ile video konferans yoluyla gerçekleştirildi. IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim’in altında yer almaktadır. Projenin Nihai faydalanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı’dır.

Üç yıl sürecek olan DIES Projesi ile, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'nin ulusal mevzuata kazandırılması ve Direktifin uyumlaştırılması kapsamında bütüncül bir yaklaşımla, insan sağlığı ve çevrenin korunmasına ilişkin en önemli çevresel konulardan biri olan endüstriyel kirlilik yönetimi ele alınacaktır. Proje ile; Türkiye'de EKÖK yaklaşımının 2010/75/EU Endüstriyel Emisyonlar Direktifi doğrultusunda etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik yetkili makamların teknik ve kurumsal kapasitelerinin ve farkındalığın arttırılması  hedeflenmiştir.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır