Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

IPPC Eşleştirme Projesi kapanış toplantısı

24 Haziran 2013

 IPPC Eşleştirme Projesi kapanış toplantısı sunumları ilişikteki dosyadan indirilebilir.

 

 

 

Sanayi kaynaklı kirliliğin önlenmesi ve kontrolünü amaçlayan 6 Ocak 2011 tarihinde başlayan “EKÖK – Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Uygulanmasının Desteklenmesi” Projesi eşleştirme ve teknik yardım bileşenlerinden oluşmaktadır. Eşleştirme projesi kapanış toplantısı, 30 aylık başarılı bir uygulama sürecinin sonunda 24 Haziran 2013 Pazartesi günü Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleştirilecektir.


Proje, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile eşleştirme ortakları İspanya Tarım, Gıda ve Çevre Bakanlığı ve Polonya Çevre Koruma Baş Denetçiliği tarafından yürütülmüştür.


Mevcut çevresel izin sistemini 2010/75/AB Endüstriyel Emisyonlar Direktifinin (EED) 1. ve 2. bölümlerinin şartları ile uyumlaştırmak için yol haritası belirlemeyi hedefleyen proje, üç ülke uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülmüştür.


Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile sanayi kaynaklı kirliliğin kontrolü ve izlenmesi kolaylaşacak, temiz üretim teknolojileri desteklenecek, bunların sonucunda da hem bürokrasi hem de kirlilik önemli ölçüde azalacaktır.

Projenin ulaştığı ana hedefler ve proje sonucunda elde edilen çıktılar şunlardır:

• EED’nin 1. ve 2. bölümlerinde yer alan entegre çevre izinleri ile ilgili şartları uyumlaştıran yönetmelik taslağı.
• Yönetmelik taslağının uygulanması için sonraki adımları belirleyen strateji ve kaynak tahmini önerisi.
• AB üye ülkelerinde entegre çevre izin sisteminin uygulanması konusunda kapsamlı bilgi.
• Entegre çevre iznine başvurması gereken işletmecilere ve başvuruları değerlendirip izni düzenleyecek yetkili mercie yardımcı olacak iki temel kılavuz
• Kömür kullanan termik santraller, tekstil sanayi, elektrik ark ocaklı demir çelik tesisleri ve petrol rafinerileri için mevcut en iyi teknikler (MET) referans dokümanları sektör kılavuzları.
• Kömür kullanan termik santraller, tekstil sanayi, elektrik ark ocaklı demir çelik tesisleri ve petrol rafinerileri sektörlerinin herbirine yönelik uygulama çalışmaları.
• EED’nin uygulanması ile ilgili çok sayıda AB referans dokümanları.

Yönetmeliğin yayınlanması ile, sanayi kaynaklı kirliliğin kontrolü ve izlenmesi kolaylaşacak ve iyileşecek, daha temiz üretim desteklenecektir; bunların sonucunda kirlilik önemli ölçüde azalacak ve tüm paydaşlar için daha az bürokrasi oluşacaktır.Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır