Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

24 Mart 2022
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Mineral Sektörü özelinde Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, sektörden temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen DIES (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyonlar Stratejisinin Belirlenmesi) Projesi kapsamında, Mineral Sektöründe Her Bir Alt Sektör için Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay 22-24 Mart 2022 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Çalıştay katılımcıları, DIES Projesi altında çalışılan ana sektörlerden biri olan mineral sektörü alt sektör temsilcilerinden oluşmaktadır. Söz konusu çalıştayda, saha ziyaretleri ve anket çalışmalarından elde edilen ilk bulgular, sektörün EKÖK yaklaşımına olan uyumunu değerlendirmek amacıyla tartışılmıştır. Buna ek olarak, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdeki EKÖK yaklaşımı uygulamaları konusunda yaşanan tecrübeleri aktarmak ve sanayiye bu konudaki önemli bilgileri vermek amacıyla, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED)'ne uyum örnekleri bazı AB ülkeleri (Hırvatistan, Fransa ve Belçika) üzerinden sunulmuştur. Tartışılan diğer konular ise, AB Yeşil Mutabakatı, Sıfır Kirlilik Eylem Planı üzerine AB çevre politikaları, maliyet analizleri, Ulusal Eylem Planı (UEP) ile ilgili metodolojilerdir.

Mineral sektöründe yer alan sanayi tesislerine yönelik proje kapsamında yapılacak olan uyum analizleri için Mevcut En İyi Teknikler Kontrol Listeleri (MET KL) araçları ile veri toplama konusundaki kritik aşamaları vurgulamak amacıyla panel tartışmaları düzenlenmiştir.  Söz konusu panel tartışmalarının giriş kısmında, mineral sektöründen bir temsilci, firmalarında gerçekleştirilmiş saha ziyareti ve MET Kontrol liste dolumu sonrası kendi firmalarında yapmış oldukları boşluk analizini baz alarak, kendi alt sektörü açısından Mevcut En İyi Teknikler (MET) uygulamalarındaki ihtiyaçlara, plan ve tahminlere yönelik genel bilgi vermiştir. DIES projesi kapsamında hazırlanan MET Kontrol Listeleri içeriğinin aktarıldığı sunumdan sonra ise, doğru çevresel verinin paylaşımı ile sanayi katkısının önemi hakkında bilgiler sunulmuştur. Çalıştay genelinde, sektör temsilcilerine MET Kontrol listeleri ile ulaşılacak verilerin öneminin altı çizilmiş olup, farkındalık artırılmıştır.

Çalıştay gündemine buradan ulaşılabilmektedir. Ayrıca, söz konusu çalıştayda yapılan sunumların Türkçe versiyonları burada, İngilizce versiyonları ise burada sunulmaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır