Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

10 Mart 2022
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
DIES Projesi kapsamında, Her Bir Alt Sektör İçin Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay, kimya sektöründen temsilcilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (EED) 2010/75/AB’nin 1. ve 2. Bölümleri ile düzenlenen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) yaklaşımının ulusal mevzuata aktarılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalardan bir tanesi, özellikle Kimya ve Mineral sektörlerine odaklanan ve diğer başlıklı sektörleri (gıda, hayvancılık, yüzey işleme, tekstil, deri, ahşap ürünler vb.) de kapsayan, “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Türkiye’nin Endüstriyel Emisyonlar Stratejisinin Belirlenmesi (DIES)” Projesi kapsamında yürütülmektedir.

DIES projesi kapsamında; 8-9 Mart 2022 tarihleri arasında İstanbul’da Kimya Sektörü için, Her Bir Alt Sektör için Uyum Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik 1. Çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştayda, DIES projesinin hedef kitlelerinden biri olan kimya sektörü temsilcileri ile kimya sektörü uyum raporlarının hazırlanmasına yönelik yürütülen saha ziyaretleri ve çevrimiçi MET KL anketleri ön bulguları tartışılmıştır. Panel tartışması sırasında, sektördeki çevresel mevcut durumu doğru bir şekilde aktaran verilerin sağlanması ile proje çalışmasına sanayici katılımının önemi vurgulanmıştır. Veriler nihayetinde sektör uyumluluğunun belirlenmesine, geçiş takviminin hazırlanmasına ve uyum için gereken maliyet analizinin yapılmasına hizmet edecektir. Düzenlenen çalıştayda, AB Yeşil Mutabakatı ve Sıfır Kirlilik Eylem Planı gibi yeni AB çevre politikalarının açıklanması ve ilişkilendirilmesi için Türk ve Avrupalı uzmanlar çeşitli konularda sunumlar yapmıştır. Ayrıca, AB ülkelerindeki kimya sektörünün EED’ye uyumu ile ilgili örnekler, hazırlanan MET KL’ler, MET Sonuçların uygulanması, maliyet analizi, Ulusal Eylem Planının hazırlanmasına yönelik adımlar, DIES Projesinin endüstriye faydaları, veri toplamadaki zorluklar ve ön bulgular da çalıştay sırasında sunulmuştur.

Kimya Sektörü 1. Uyum Raporu Çalıştayı’nın gündemine buradan ve çalıştayda yapılan sunumların Türkçe’lerine buradan; İngilizce’lerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır