Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

EKÖK - METAL PROJESİ 1. EĞİTİM PROGRAMI

12 Mart 2019
EKÖK - METAL PROJESİ 1. EĞİTİM PROGRAMI
EKÖK - METAL PROJESİ 1. EĞİTİM PROGRAMI
EKÖK - METAL PROJESİ 1. EĞİTİM PROGRAMI
EKÖK - METAL PROJESİ 1. EĞİTİM PROGRAMI

         Endüstriyel Emisyonlar Direktifi (2010/75/EU) Bölüm 1 ve 2 kapsamında yer alan demir, çelik ve demir dışı metal üretim ve işleme tesislerinin Direktife uyumuna ilişkin olarak; sektörlerin mevcut durumunun belirlenmesi ve söz konusu Direktif’te yer alan Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) yaklaşımı çerçevesinde sektörün uyum durumları ve gerekliliklerinin belirlenmesi için teknik, kurumsal, idari ve finansal altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karabük Üniversitesi arasında 13.07.2018 tarihi itibariyle EKÖK - METAL Projesi başlatılmıştır.

         Söz konusu proje kapsamında 25 Şubat - 1 Mart 2019 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  personeline EKÖK’e ilişkin genel hususlara ve proje kapsamındaki demir, demir dışı metal ve metallerin yüzey işlemleri sektörlerine yönelik prosesler, Mevcut En İyi Teknik (MET)’ler ve MET Ref (BRef) dokümanları yönelik eğitim programı düzenlenmiştir.

         Proje Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa YAŞAR'ın açılış konuşması ile başlayan eğitim programı, Hava Yönetimi Dairesi Başkan V. Nazan ÖZYÜREK'in EKÖK - METAL Projesinden önce yapılan projeler EKÖK - METAL Projesinin amaç, kapsam ve önemi ile ilgili yaptığı konuşma ile devam etti. Söz konusu eğitimde BRef ve MET'lerin yanı sıra demir, demir dışı metal ve metallerin yüzey işlemleri sektörleri ile ilgili prosesler hakkında eğitim verildi. Eğitim programının son gününde ise projenin yazılımı ve sektör açısından maaliyet yönü incelendi. 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır