Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi

07 Ocak 2019
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal) Projesi

AB Uyum süreci kapsamında Çevre Faslı Açılış Müzakerelerinde (2009) sunulmuş olan Müzakere Pozisyon Belgesinde; Entegre İzin Mevzuat uyumu için 2012 yılı, ilk uygulama 2015 yılı, tam uygulama için müzakereye açık olmak kaydıyla 2018 yılı taahhüt edilmiştir.

Bakanlığımızca yürütülen Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) çalışmaları kapsamında, 2010/75/EC sayılı "Endüstriyel Emisyonlar Direktifi 1. ve 2. bölümleri ile yeniden düzenlenen EKÖK Direktifi'nin (IPPC-2008/01/EC) uyumlaştırma çalışmaları kapsamında "Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (EKÖK) Yönetmeliği" taslağı hazırlanmıştır. 

Bununla birlikte, AB’ye Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) vasıtasıyla IPA-I 2008 Yılı Programlamasından sağlanan mali destek kapsamında Bakanlığımızca eşleştirme ve teknik yardım bileşenlerinden oluşan “Türkiye’de Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol (IPPC-EKÖK) Direktifinin Uygulanmasının Desteklenmesi” Projesi yürütülmüş ve 2014 yılında tamamlanmıştır. Proje kapsamında, EKÖK Yönetmeliği ile uygulanacak izin sistemi ile ilgili hukuki, kurumsal ve maliyet etkinliği analizinin ortaya konulduğu “Düzenleyici Etki Analizi” Raporu hazırlanmıştır. Söz konusu rapora göre EKÖK Yönetmeliği uygulaması için sektörel bir geçiş takviminin belirlenmesi öngörülmüş ve Bakanlığımız tarafından çimento, otomotiv ve büyük yakma tesislerine yönelik projeler yürütülmüştür.

Sektörel çalışmaların devamı niteliğinde, "EKÖK Kapsamında Metal Üretim ve İşleme Tesislerinin Değerlendirilmesi (EKÖK-Metal)" Projesi Karabük Üniversitesi ile birlikte yürütülmektedir. 

Proje ile; söz konusu sektörlere özel entegre kirlilik önleme ve kontrolü altyapısının oluşturulması ve geçiş tarihinin belirlenmesi aşamasında; sektörlerde faaliyet gösteren tesisler özelinde araştırmalar yapılarak mevcut uyum durumunun, tam uyuma geçişte gerekli olacak teknoloji değişikliği ve iyileştirmeleri ile yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi ihtiyacına yönelik bir proje gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Proje kapsamında;

  • Sektörel envanterin güncellenmesi ve geliştirilmesi,  
  • Örnek olarak seçilen tesislere saha ziyareti gerçekleştirilmesi,  
  • Mevcut En İyi Teknikler Referans Dokümanlarını (METRef) temel alan bir mevcut durum ve gereksinim analizi çalışması yapılması,
  • Sektörel Fayda Maliyet Analizi Raporları Hazırlanması
  • MET Referans (BRef) Dokümanları ve MET (BAT) Sonuçlarının Türkçe çevirisi,
  • MET Sonuçlarına ve MET Referans Dokümanlarına ilişkin mevzuat taslağı hazırlanması,
  • Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla eğitimler gerçekleştirilmesi ve Eğiticilerin Eğitimine Yönelik Rehber Doküman Hazırlanması
  • EKÖK’e yönelik olarak uyum maliyetinin ve geçiş takviminin belirlenmesi,
  • EKÖK yaklaşımı ve uygulamalarının hem sektörel hem de akademik ve kurumsal alanda farkındalığının sağlanması amacıyla Sempozyum düzenlenmesi, 

planlanmaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır