Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü

“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.

17 Aralik 2021
“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.
“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.
“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.
“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.
“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.
“Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında çalıştay gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin de taraf olduğu Barselona Sözleşmesi (Akdeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi) dâhilinde faaliyet göstermekte olan "Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Bölgesel Aktivite Merkezi" (SCP/RAC) çalışmalarına yönelik olarak "Akdeniz Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Bölgesel Eylem Planı" hazırlanmış, 8 Akdeniz ülkesinde Ulusal Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planları geliştirilmiştir. Bu eylem planlarında, döngüsel ekonomi ile sürdürülebilir tüketim ve üretim kavramında öncelikli olarak yer verilen değer zincirlerinden "gıda, balıkçılık ve tarım", "konut ve inşaat", "tüketici ürünleri imalatı" ile "turizm" başlıkları ele alınmıştır.

Ülkemizde sürdürülebilir tüketim ve üretim konusunda yürütülen çalışmalar dahilinde, Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim İçin Bölgesel Aktivite Merkezi ile birlikte "Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 17 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi bir çalıştay gerçekleştirilmiştir. Konut ve inşaat sektöründe kilit rollere sahip birçok katılımcı ile gerçekleştirilen çalıştayda "Türkiye Konut ve İnşaat Sektörünün Mevcut Durumu", "Türkiye, Avrupa ve Dünya’da Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim adına En Başarılı Uygulamalar", "Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Bir Yol Haritası" konuları ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar aktarılmıştır. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü önderliğinde yürütülen çalışmanın Türkiye'nin geleceğinin sürdürülebilir ve döngüsel temeller üzerine inşasında önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.

Yürütülen "Sürdürülebilir Tüketim ve Üretimin Konut ve İnşaat Sektörüne Entegre Edilmesine Yönelik Yol Haritasının Geliştirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalıştaya ilişkin gündem ve gerçekleştirilen sunumlar ekte yer almaktadır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır